ArgoCD

ArgoCD is een CI/CD tool voor Kubernetes. Alle applicaties en resources worden geplaatst in een Git(lab) repository en ArgoCD haalt deze dan op en plaatst de resources in Kubernetes.

ArgoCD kan Helm charts gebruiken, Kubernetes manifests, al dan niet met Kustomize en templates waarmee Kubernetes manifest files gegenereerd worden.

De stappen voor een CI/CD workflow met ArgoCD:

  • Installeer ArgoCD in een Kubernetes cluster
  • Voeg de Git repository toe aan ArgoCD
  • Elke wijziging in de repository ‘triggered’ ArgoCD en update de applicatie in het cluster.

De installatie van ArgoCD

kubectl create namespace argocd
kubectl apply -n argocd -f https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-cd/stable/manifests/install.yaml

Als alternatief kan ArgoCD geïnstalleerd worden vanuit de ‘Apps‘ in een Rancher managed cluster.

Gebruik vervolgens de LoadBalancer external IP in een webbrowser voor de GUI van ArgoCD of maak een Ingress aan voor de argocd-server service.

Het initiële wachtwoord voor gebruiker ‘admin’ staat in een secret in de argocd namepace.

kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d; echo