Ansible set windows time zone

Om de Windows Time Zone in te stellen kunnen we Ansible gebruiken. Maak hiervoor een taak in bv. roles/common/tasks/main.yml

- name: Set timezone to 'W. Europe Standard Time' (GMT+01:00)
 win_timezone:
  timezone: W. Europe Standard Time

Deze rol gaan we includen in een playbook genaamd win-timezone.yml:

- hosts: windows
 gather_facts: False
 roles:
  - { role: common, tags: 'common' }

De tree ziet er dan alsvolgt uit:

.
├── ansible.cfg
├── win-timezone.yml
├── group_vars
│   └── windows.yml
├── inventory
└── roles
  └── common
    └── tasks
      └── main.yml

Het commando om de tijdzone in te stellen op server hyper-v01:

ansible-playbook win-timezone.yml -l hyper-v01.digitalinfo.local

met als resultaat:

PLAY [windows] ************************************************************************************************************************************************************************************************

TASK [common : Set timezone to 'W. Europe Standard Time' (GMT+01:00)] *******************************************************************************************************************************************
changed: [hyper-v01.digitalinfo.local]

PLAY RECAP ****************************************************************************************************************************************************************************************************
hyper-v01.digitalinfo.local : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0